مسدود کردن دریافت فایل از اینترنت :

برای اجرای این ترفند به تب Security پنجره Internet option رفته و بر روی آیکون Internet کلیک کنید . حال بر روی دکمه Custom Level کلیک کرده و در قسمت Settings پنجره ظاهر شده به قسمت Downloads بروید و گزینه Disable را انتخاب کنید . در انتها برای تایید عملیات فوق بر روی دکمه Ok کلیک نمایید .