X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پسورد گذاشتن بر روی User Name خود

به کنترل پنل رفته و گزینه User  Accounts را انتخاب کنید . Username مورد نظر را انتخاب کنید . سپس گزینه Create a Password را انتخاب کنید . اکنون پسورد خود را در قسمت Type a new Password وارد کرده و مجددا همان پسورد را در قسمت Type the new password again to confirm وارد کنید و در نهایت دکمه Create Password را انتخاب کنید تا بروی User شما پسورد گذاشته شود . اگر خواستید پسورد را بردارید ابتدا وارد User مورد نظر شوید و سپس گزینه Remove my password  را انتخاب کنید و سپس پسورد را در قسمت To Verify your … وارد کنید و در نهایت دکمه Remove Password را انتخاب کرده تا پسورد حذف شود .