اضافه کردن مسیر به Send To

ابتدا به درایوی که ویندوز در آن نصب شده است بروید . سپس وارد پوشه Documents and Settings شوید و از آنجا نام کاربری خود را انتخاب کنید و وارد آن شوید ( همان نام کاربری را انتخاب کنید که با آن وارد ویندوز شده اید ) سپس پوشه SendTo  

اضافه کردن مسیر به Send To

ابتدا به درایوی که ویندوز در آن نصب شده است بروید . سپس وارد پوشه Documents and Settings شوید و از آنجا نام کاربری خود را انتخاب کنید و وارد آن شوید ( همان نام کاربری را انتخاب کنید که با آن وارد ویندوز شده اید ) سپس پوشه SendTo را که یک پوشه مخفی است انتخاب کنید . سپس یک New Shortcut بسازید . برای این کار در یک جای خالی راست کلیک کرده و از بخش New گزینه Shortcut را انتخاب کنید . در کادر باز شده مسیر مورد نظر خود را در قسمت of the item Type The location تایپ کنید و یا با استفاده از دکمهBrowse آن را انتخاب کنید و بر رو Next کلیک کنید و در کادر دوم یک نام برای آن مسیر انتخاب کنید و بر روی دکمهFinish کلیک کنید . بعد از انجام این مراحل مسیر مورد نظر شما به قسمت Send to راست کلیک اضافه شده است .