دسترسی به اینترنت ممنوع

در ویندوز می توان از طریق dialup connection and network به اینترنت متصل شد و یا به امکانات دیگر شبکه دسترسی پیدا کرد . همچنین می توان تماسهای جدید به وجود آورد یا تماس های فعلی را حذف کرد . جهت حذف این گزینه ها در ویندوز می توان در رجیستری به مسیر زیر رفته و مقدار دستور No Network Connections را به یک تغییر داد . Hkey-Current-User\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer برای بازگشت به حالت قبلی می توانید این دستور را از مسیر بالا حذف کنید و یا به آن مقدار صفر بدهید .