حذف فایل ها بدون پرسش

در ویندوز به طور پیش فرض هنگامی که می خواهید یک فایل را حذف کنید ابتدا از شما سوال می کند و بعد فایل را به سطل بازیافت می فرستد . اگر می خواهید از این کار جلوگیری کنید تا فایل ها بدون پرسش سوال به سطل بازیافت منتقل شوند روی سطل بازیافت راست کلیک کنید و Properties را انتخاب کنید . در این پنجره ( در زبانه Global ) علامت گزینه Display delete confirmation dialog را بردارید . کلید OK را فشار دهید .