تغییر theme ویندوز

اگر مایلید ظاهر ویندوز XP را عوض کنید مراحل زیر را انجام دهید :

روی یک قسمت خالی از Desktop کلیک راست کنید و properties را انتخاب کنید . در اولین قسمت یعنی theme می توانید با کلیک کردن در زیر theme ظاهر ویندوز خود را انتخاب کنید . با انتخاب Windows Classic ظاهر ویندوز شما شبیه به ویندوز 2000 می شود . اگر می خواهید تغییراتی در تنظیمات ظاهر ویندوز خود دهید به قسمت Appearance بروید .