فشرده سازی در XP :

اگر برای ذخیره کردن فایلهای خود دچار کمبود فضا بر روی هارد شده اید می توانید بعضی از فولدرهای موجود را فشرده کنید . در ویندوز XP نیازی به نصب نرم افزاری برای این کار نیست . بلکه خود XP چنین کاری را انجام می دهد . کافی است


فشرده سازی در XP :

اگر برای ذخیره کردن فایلهای خود دچار کمبود فضا بر روی هارد شده اید می توانید بعضی از فولدرهای موجود را فشرده کنید . در ویندوز XP نیازی به نصب نرم افزاری برای این کار نیست . بلکه خود XP چنین کاری را انجام می دهد . کافی است روی فولدر مورد نظر خود کلیک راست کنید و روی Send To بروید و Compressed ( Zipped ) Folder را انتخاب کنید تا اطلاعات شما فشرده شوند . برای ایجاد یک فولدر فشرده جدید بر روی Desktop کلیک راست کنید و روی New بروید و Compressed ( Zipped ) Folder را انتخاب کنید تا یک فولدر فشرده ایجاد شود . آن را باز کنید و فایلهای مورد نیاز خود را درون آن بیندازید .