غیر فعال کردن پیغام ارسال خطا :

به طور پیش فرض ویندوز xp پس از بروز خطا در یکی از برنامه های مایکروسافت پیغامی را نمایش می دهد که قصد ارسال آن خطا به مایکروسافت را نشان می دهد . برای غیر فعال کردن این کار و همچنین پیغام نمایش داده شده


غیر فعال کردن پیغام ارسال خطا :

به طور پیش فرض ویندوز xp پس از بروز خطا در یکی از برنامه های مایکروسافت پیغامی را نمایش می دهد که قصد ارسال آن خطا به مایکروسافت را نشان می دهد . برای غیر فعال کردن این کار و همچنین پیغام نمایش داده شده بر روی my computer کلیک راست کنید و سپس properties را انتخاب نمایید . وارد قسمت advanced شوید و در پایین آن بر روی Error Reporting کلیک کنید . برای غیر فعال کردن این پیغام Disable Error Reporting را انتخاب نمایید و سپس کلید OK را دوبار فشار دهید .