عوض کردن عنوان انتخاب ویندوز :

توجه : برای اجرای این ترفند باید بر روی سیستم شما 2 ویندوز نصب باشد .

جهت اجرای این ترفند ابتدا بر روی My Computer کلیک راست کرده و Properties را انتخاب نمایید . سپس زبانه Advanced را انتخاب کنید .


عوض کردن عنوان انتخاب ویندوز :

توجه
: برای اجرای این ترفند باید بر روی سیستم شما 2 ویندوز نصب باشد .

جهت اجرای این ترفند ابتدا بر روی My Computer کلیک راست کرده و Properties را انتخاب نمایید . سپس زبانه Advanced را انتخاب کنید . در پنجره باز شده Settings را از قسمت Startup and Recovery انتخاب نمایید . از پنجره Startup and Recovery گزینه EDIT را انتخاب نمایید . بعد از انجام این مراحل یک فایل متنی بنام boot در برنامه Note Pad باز می شود . اکنون می توانید عناوین انتخاب ویندوز را تغییر دهید . بعد از جایگزین کردن عنوان دلخواه خود آن را Save کرده و تمام پنجره ها را Ok نمایید .