پیدا کردن آدرس Mail اشخاص

برای این کار باید از جستجوی اشخاص (people search ) استفاده کنید . برای این کار در یاهو از نشانی http://pepole.yahoo.com استفاده کنید . فقط کافی است نام و نام خانوادگی و در صورت اطلاع نام شهر و ایا لت شخص را وارد کرده و دکمه Search را بزنید . چنانچه روی Email Address کلیک کنید پست الکترونیک شخص مورد نظر را خواهید یافت .


پیدا کردن آدرس Mail اشخاص

برای این کار باید از جستجوی اشخاص (people search ) استفاده کنید . برای این کار در یاهو از نشانی http://pepole.yahoo.com استفاده کنید . فقط کافی است نام و نام خانوادگی و در صورت اطلاع نام شهر و ایا لت شخص را وارد کرده و دکمه Search را بزنید . چنانچه روی Email Address کلیک کنید پست الکترونیک شخص مورد نظر را خواهید یافت . ا لبته شما از آدرس های دیگری مانند www.bigfoot.com و www.pepolesearch.com و www.emailfinder .com وwww.anywho.com و www.whiwhere.com و ... نیز می توانید استفاده کنید.

مثلا در www.emailfinder.com بر روی لینک Search For Email Address کلیک کنید تا به صفحه جستجوی پست ا لکترونیک وارد شوید .