X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی


نمایش فیلم آموزشی Media Player توسط ویندوز

کلید F1 را بزنید تا پنجره help and support باز شود سپس در منوی search گزینه زیر را وارد کنید :
media player tour و کلید search را بزنید. مشاهده خواهید کرد که نوشته ای بدین شکل به دست می آید:
take the windows media player tour
بر روی آن کلیک کنید و فیلم را مشاهده نمایید.
تذکر: برای نمایش هربخش از فیلم بر روی منوهای مختلف آن کلیک کنید .