زوم کردن سریع

اگر دکمه سوم ماوس شما بصورت چرخشی است براحتی می توانید در مستنداتی که با برنامه های آفیس باز می کنید زوم کنید و یا آنها را بصورن کوچکتر نشان دهید . این کار به صورت معمولی از طریق منوی view


زوم کردن سریع

اگر دکمه سوم ماوس شما بصورت چرخشی است براحتی می توانید در مستنداتی که با برنامه های آفیس باز می کنید زوم کنید و یا آنها را بصورن کوچکتر نشان دهید . این کار به صورت معمولی از طریق منوی view و انتخاب زوم zoom انجام می شود .

برای انجام راحت تر این کار کلید ctrl رانگه دارید و دکمه سوم ماوس را به جهت دلخواه بچر خانید تا درشت نمایی کم و یا زیاد شود . البته دقت کنید که اندازه فونت مطالب تغییر نمی کند فقط شما آن را درشت تر و یا ریز تر می بینید .