تایپ اعداد فارسی در آفیس

برای تایپ فارسی اعداد در آفیس بصورت زیر عمل کنید :


تایپ اعداد فارسی در آفیس

برای تایپ فارسی اعداد در آفیس بصورت زیر عمل کنید :

در آفیس در منوی Tools به قسمت Options بروید . در بخش Complex Scripts در مقابل Number گزینه Context را انتخاب کنید تا اعداد مطابق متن فارسی و انگلیسی شوند