restart کردن ویندوز بدون بوت کردن سیستم

همان طور که میدانید پس از نصب بعضی از برنامه ها شما باید ویندوز را Restart کنید.یعنی باید کامپیوتر را از نو بوت کنید.که این کار در بعضی از مواقع خیلی خسته کننده است.ولی شما میتوانید از یک میان بر استفاده کنی

restart کردن ویندوز بدون بوت کردن سیستم
همان طور که میدانید پس از نصب بعضی از برنامه ها شما باید ویندوز را Restart کنید.یعنی باید کامپیوتر را از نو بوت کنید.که این کار در بعضی از مواقع خیلی خسته کننده است.ولی شما میتوانید از یک میان بر استفاده کنید و این کار را در کمتر از 4 ثانیه انجام دهید. Restartکردن ویندوز بدون بوت کردن کامپیوتر در ویندوز x9 و ویندوز ME: برای اینکه از این میان بر ( در ویندوز x9 وME )استفاده کنید, پس از دیدن پیغام: You must restart your computer Yes No کلید No را کلیک کنید تا ویندوز شما Restart نشود.سپس کلیدهای CTRL+ALT+DELETE را با یک بار با هم فشار دهید. حالا از این کادر گزینه Explorer را روشن کنید و کلید End task را کلیک کنید.کادر محاوره ای Shut down ظاهر خواهد شد. در این کادر کلید Cancel را کلیک کنید. حالا اگر 4 ثانیه صبر کنید , پنجره ای با عنوان Explorer ظاهر خواهد شد. حالا اگر کلید End task را کلیک کنید , انگار گامپیوتر خود را Restart کرده اید. اگر خودتان این کار را انجام دهید میتوانید در کمتر از4 ثانیه کامپیوتر خود را Restart کنید ولی چون در حال حاضر شما در حال یاد گرفتن هستید اینقدر طول کشید