X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

بالا بردن سرعت باز شدن پنجره ها در windows Xp:

به آدرس زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\control Panel\Desktop

بالا بردن سرعت باز شدن پنجره ها در windows Xp:

به آدرس زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\control Panel\Desktop

سپس پارامتر MenushowDelay را از نوع stringدر صورت نبودن بسازید و سرعت را کم کنید.