X
تبلیغات
زولا

هنگام ورود به ویندور اسم کاربری User آخرین فرد نمایش داده نشود :

شاید شما نخواهید در ویندوز 98 یا ME اگر چند کاربر در سیستم تعریف شده و شما آخرین بار با سیستم کار کرده اید اسم شما بعد از اجرای مجدد ویندوز نمایش داده شود و کادر خالی باشد پس باید ابتدا در ریجسرتی به شاخه زیر مراجه کنید :

هنگام ورود به ویندور اسم کاربری User آخرین فرد نمایش داده نشود :

شاید شما نخواهید در ویندوز 98 یا ME اگر چند کاربر در سیستم تعریف شده و شما آخرین بار با سیستم کار کرده اید اسم شما بعد از اجرای مجدد ویندوز نمایش داده شود و کادر خالی باشد پس باید ابتدا در ریجسرتی به شاخه زیر مراجه کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

حال یک متغیر ایجاد کنید به نام dontdisplaylastusername از نوع REG_DWORD حال مقدار  عددی 1 را به آن بدهید توجه داشته باشید اگر این متغییر از قبل موجود بود فقط مقدار آن را به عدد یک تغییر دهید