X
تبلیغات
زولا

کسانی که میخواهند Tool Tip را در پنجره های ویندوز برای دکمه های Close , Maximize  و Minimize حذف کنند :

کسانی که میخواهند Tool Tip را در پنجره های ویندوز برای دکمه های Close , Maximize  و Minimize حذف کنند :

ابتدا در ریجسرتی به شاخه زیر مراجه کنید :

HHKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

سپس یک متغیر ایجاد کنید به نام MinMaxClose از نوع String حال مقدار  عددی صفر ( 0 )  را برای حذف و همچنین عدد یک را برای نمایش آن به کار ببرد